top of page

YARIŞMA ŞARTNAME

1-) Yarışma 5-8, 9-11, 12-14 ve 15-20 yaş arası olmak üzere 4 kategoride 2 aşamalı olarak gerçekleşecektir..
2-) Yarışmaya katılan her öğrenciye, katılımıyla ilgili olarak sertifika verilecektir.
3-) Öğrenci yalnızca kendi bulunduğu yaş kategorisinde yarışmaya katılabilir.
4-) Yarışmaya başvuru ücretli olup başvuru ücreti
 3.000 TL 'dir. Her hangi bir sebeple vazgeçilmesi durumunda kayıt ücreti geri ödenmez.
5-) Kayıt ücreti, Finans Bank, Pasaport Şubesi Fatma Cinpir adına,  Hesap No:  79 7660 09 

IBAN No: TR66 0011 1000 0000 0079 7660 09  nolu hesaba yatırılacaktır.

6-) Tüm yarışmacıların yol- konaklama ve yemek masrafları kendilerine aittir.
7-) Yarışmanın tüm aşamaları ücretsiz olarak halka açıktır. 
8- ) Yarışmada ezber çalma zorunluluğu vardır.
9-) Yarışmaya katılacak adayların kendisine iletilen yarışma saatinden en az 1 saat önce yarışma salonunda hazır bulunmaları gerekir.
11-) Jüri, birden fazla 1. , 2. ve 3. lük ödülü verebilir. Bu durumda para ödülü, aynı dereceye layık görülen yarışmacılar arasında paylaştırılır.
12-) Yarışmaya katılacak adayların yarışma başvuru formunu, en geç 
 30 Nisan 2024  tarihine kadar tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru formunun eksiksiz ve tam doldurulması gerekmektedir.
 Başvuru sahibi veya velisi verdiği bilgilerin  doğruluğunu kabul ve beyan eder.

13-) Yarışmada çalınacak eserlerin  notalarının yarışma günü kayıt masasına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

NOTLAR: 

    * Başvuru formuna eklenecek katılımcı fotoğrafları, vesikalık fotoğraf olmak zorundadır. 

​    *Yaş hesaplamaları yapılırken   13 Haziran 2024 günü baz alınacaktır.
    *Yarışma amatör ve profesyonel tüm öğrencilere açıktır. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Lisesi ile buna benzer müzik okullarında tam zamanlı ve asil olarak öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
    *Yarışmaya katılan öğrenciler katılım belgelerini ödül töreninde teslim edilecektir. Ödül Töreninde bulunmayan öğrenciler belge haklarını kaybederler.

    *Yarışmada derece alan öğrencilerden seçilenler Ödül Törenindeki Final Konserinde çalmak zorundadırlar.


FESTİVAL ŞARTNAME:

1-) Mozart Akademi Piyano Festivali, 5-12 yaş ve 13-20  yaş olmak üzere  2 kategorilerde gerçekleştirilecektir.

2-) Festivale katılan 5-12 yaş kategorisindeki her bir öğrenciye en fazla 4 dakika ve 2 eser çalma hakkı ,   13 -20 yaş kategorisindeki her öğrenciye  en fazla 6 dakika ve 2 eser çalma hakkı   verilecektir.

3-)  5-12 ve 13-20 yaş kategorisindeki katılımcılar kendilerine ayrılan sürede en fazla 2 eser çalabilirler.

4-) Festivale katılan her öğrenci aşağıda belirtilen çeşitli başarı kriterlerinden biriyle ödüllendirilir. 

5-) Festivale katılacak adayların başvuru formunu   en geç  30 Nisan 2023  tarihine kadar tarafımıza  ulaştırması gerekmektedir.

Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Başvuru sahibi veya velisi verdiği bilgilerin  doğruluğunu  kabul ve beyan eder.

6-) Festivale başvuru ücretli olup başvuru ücreti   2.500 TL dir.  Herhangi bir sebeple vaz geçilmesi durumunda kayıt ücreti geri ödenmez.

7-) Kayıt ücreti, Finans Bank, Pasaport Şubesi Fatma Cinpir adına,  Hesap No:  79 7660 09 

IBAN No: TR66 0011 1000 0000 0079 7660 09  nolu hesaba yatırılacaktır.

8-) Festivalin tüm aşamaları ücretsiz olarak halka açıktır. 

9-) Festivale katılan öğrencilerin yol- konaklama ve yemek masrafları kendilerine aittir.

10-) Festivalde ezber çalma zorunluluğu vardır. Eserde belirtilen röprizler çalınmayacaktır.

11-) Festivalde katılacak adayların kendisine iletilen zaman diliminden en az 1 saat önce salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12-) Festivale katılan öğrencilerden seçilecek 5 katılımcı, ödül töreninde çalma hakkı kazanacaktır.

13-) Yarışmada çalınacak eserlerin  notalarının kayıt masasına elden teslim edilmesi gerekmektedir.

FESTİVAL ÖDÜL KRİTERLERİ: 

 

( Festivale katılan her öğrenci aşağıda belirtilen başarı kriterlerinden biriyle ödüllendirilecektir. ) 

 • Barok dönem eseri  yorumlamada başarı  ödülü

 • Klasik dönem eseri yorumlamada başarı  ödülü

 • Romantik dönem eseri yorumlamada başarı ödülü

 • Çağdaş dönem eser yorumlamada başarı ödülü

 • Caz eseri yorumlamada başarı  ödülü

 • Halk eseri  yorumlamada başarı ödülü

 • Popüler eser yorumlamada başarı ödülü

 • Artistik duruş ve estetik görünümde başarı ödülü

 • Müzikalite- Müzikal dinamikler başarı ödülü

 • En iyi performans başarı ödülü ( en fazla 5 kişiye verilecektir. Bu ödülü almaya hak kazanan katılımcılar, ödül töreninde 1 eser çalmaya hak kazanırlar )


JÜRİ KURALLARI:

 • Jüri üyeleri dallarında uzman ve uluslar arası deneyime sahip kişiler olacaktır.

 • Jüri üyelerinin öğrencileri ve akrabaları yarışmaya katılamazlar.

 • Jüri üyeleri yarışma tarihinden 15 gün önce açıklanacaktır.

Biz Kimiz?: Biz Kimiz?
bottom of page